Српски културни центар

На 5. редовној седници Скупштине Заједничког већа општина Вуковар, која је одржана 10. новембра 2008. године донесен је закључак о прихватању иницијативе за оснивање Српског културног центра са седиштем у Вуковару те је донесена одлука о оснивању установе у области културе „Српски културни центар“ Вуковар.

Установа у области културе „Српски културни центар“ је установа која обавља делатност професионалне културе за припаднике српске националне мањине у Вуковарско-сремској и Осјечко-барањској жупанији. У Одлуци о оснивању, између осталог, стоји да се Установа бави очувањем и унапређењем традиционалних, културних и уметничких израза подручја које покрива Установа, чува, развија и унапређује све облике културног и уметничког стваралаштва те задовољава све облике забавних, културних и уметничких потреба српске етничке заједнице, утврђује потребе, прикупља и стручно обрађује, чува и обнавља библиотечку грађу, припрема ученике за пријемне испите за додатну наставу из предмета националног и верског садржаја, селектује и брине о музејско-галеријској делатности, шири културну баштину, архивира грађу и брине о чувању исте, развија и унапређује све облике музичко-сценске културе и обавља друге делатности из области културе.
У оквиру Установе делује библиотека „Захарија Орфелин“ као и огранак Вукове задужбине.