Skupština

Jasna Ajduković

Opština Trpinja

Slobodanka Bijelić

Opština Šodolovci

Bojan Bošković

Opština Markušica

Radomir Čvarković

Opština Darda

Dejan Drakulić

Grad Vukovar

Damir Đukić

Opština Jagodnjak

Radovan Gotovac

Opština Darda

Boris Grbić

Opština Bogdanovci

Siniša Ilinčić

Opština Erdut

Dejan Jeličić

Grad Beli Manastir

Srđan Jeremić

Opština Borovo

Dušan Latas

Opština Borovo

Radoslava Lončar

Opština Trpinja

Branislav Mišljenović

Opština Tompojevci

Aleksandar Momčilović

Grad Beli Manastir

Nebojša Ninić

Opština Stari Jankovci

Biljana Pejić

Opština Negoslavci

Predrag Petrović

Opština Kneževi Vinogradi

Aleksandar Popović

Opština Nijemci

Zoran Rokvić

Grad Vukovar

Senka Romić

Opština Borovo

Jovanka Sedlić

Opština Tovarnik

Milica Šarčević

Opština Negoslavci

Nikola Šarić

Opština Popovac

Lazar Telenta

Opština Šodolovci

Dragan Vujaklija

Opština Jagodnjak

Jovan Vuković

Opština Erdut

Dragoslav Zorić

Opština Markušica