Odbor za privredu

Predsednik odbora: Nikolina Gotovac

Odbor za privredu ima predsednika i odgovarajući broj članova utvrđen posebnim aktom
Veća.

Odbor za privredu:

  • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka i drugih akata u oblasti privrede,
  • prati i razmatra politiku finansiranja javnih potreba u ovim delatnostima, kao i odnose u njihovom finansiranju u području Veća,
  • održava stalne kontakte sa privrednicima,
  • izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti utvrđuje Savet Veća, odnosno Skupština Veća te prati provođenje utvrđene politike i izvršavanje odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti donosi Skupština Veća,
  • podnosi redovne godišnje izveštaje o radu,
  • obavlja i druge poslove iz oblasti privrede i sporta koje mu povere Skupština Veća ili Savet Veća.