Odbor za obrazovanje

Predsednik odbora: Milica Stojanović, prof.

Odbor za obrazovanje ima predsednika i odgovarjući broj članova utvrđen posebnim aktom
Veća.

Odbor za obrazovanje:

  • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka i drugih akata u oblasti obrazovanja,
  • prati i razmatra politiku finansiranja javnih potreba u ovoj delatnosti, kao i odnose u njihovom finansiranju u području Veća,
  • izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti utvrđuje Savet Veća, odnosno Skupština Veća te prati provođenje utvrđene politike i izvršavanje odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti donosi Skupština Veća,
  • radi na poštivanju obrazovne autonomije,
  • podnosi redovne godišnje izveštaje o radu,
  • obavlja i druge poslove iz oblasti obrazovanja koje mu povjere Skupština Veća ili Savet Veća