Odbor za medije, informisanje i veru

Predsednik odbora: Jadranka Jaćimović

Odbor za medije, informisanje i veru:

  • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka i drugih akata u oblasti medija i informisanja,
  • izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti utvrđuje Savet Veća, odnosno Skupština Veća te prati provođenje utvrđene politike i izvršavanje odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti donosi Skupština Veća,
  • planira informativnu delatnost u okviru Veća te planira i provodi plan informisanja srpskih institucija, informirajući javnost o njihovom radu,
  • radi na osnivanju i organizaciji rada srpskih sredstava informisanja u skladu sa platformom o kulturnoj autonomiji, aktom o osnivanju Veća i drugim propisima,
  • podnosi redovne godišnje izveštaje o radu,
  • obavlja i druge poslove iz oblasti medija, informisanja i vere koje mu povere Skupština Veća ili Savet Veća.

Članovi odbora:

Slavko Bubalo

Urednik lista Izvor

Nikola Milojević

Urednik portala srbi.hr

Maja Milanović

Novinar

Vaska Radulović

Novinar

Srđan Sekulić

Novinar

Dušan Velimirović

Novinar

Stefan Trampa

Snimatelj

Zdravko Likić

Snimatelj