Odbor za kulturu i sport

Predsednik odbora: Veljko Maksić, mag.edu.hist. i mag.paed.

Odbor za kulturu i sport ima predsednika i odgovarajući broj članova utvrđen posebnim
aktom Veća.

Odbor za kulturu i sport:

  • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka i drugih akata iz oblasti kulture i sporta,
  • prati i razmatra politiku finansiranja javnih potreba u ovim delatnostima, kao i odnose u njihovom finansiranju u području Veća,
  • izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti utvrđuje Savet Veća, odnosno Skupština Veća te prati provođenje utvrđene politike i izvršavanje odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti donosi Skupština Veća,
  • radi na poštivanju kulturne autonomije,
  • podnosi redovne godišnje izveštaje o radu,
  • obavlja i druge poslove iz oblasti kulture i sporta koje mu povere Skupština Veća ili Savet Veća.