ZVO organizovao takmičenje za učenike

Vukovar, 25.05.2024 - Odbor za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz dodatnog sadržaja nacionalne grupe predmeta (srpski jezik, likovna kultura, muzička kultura, geografija i istorija). U projektu su učestvovale škole sa područja delovanja Zajedničkog veća opština u kojima se nastava odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, a samo takmičenje je održano u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića. Nakon takmičenja predsednik ZVO-a Dejan Drakulić najuspešnijima uručio je nagrade, a svim učesnicima dodeljene su diplome za učešće. Učenici su takođe imali priliku da posete Zajedničko veće opština, Srpski kulturni centar Vukovar i biblioteku Zaharija Orfelin, a sa radom pomenutih institucija upoznali su ih predsednik ZVO-a i direktorka SKC-a Jelica Lipovac Dudaš.

Ostale vesti