Hram Svetog Arhanđela Mihaila i Gavrila- Ikona Presvete Bogorodice

Hram podignut 1805. godine, barokno-klasicističkog izgleda. Ikonostas u hramu nastao je u periodu od 1828. do 1854. godine. Ikone na ikonostasu kao i zidne slike rad su Bogdana Dukića. Na horošu hrama nalazi se velika kompozicija Kosovske bitke koja je oštećena nakon granatiranja u poslednjem ratu. Pripada skupini najzanimljivijih i opremom najbogatijih sakralnih građevina krajnjeg istoka Hrvatske.
29. septembra 2019. godine obnovljen je i osveštan pozlaćeni krst.

Posebnu vrednost šarengradskog pravoslavnog hrama čini Čudotvorna ikona šarengradske Presvete Bogorodice.