Hram Rođenja Presvete Bogorodice

Hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice sagrađen je 1775. do 1779. godine, a obnovljen je 1792. godine u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik u prizemlju ima lučno otvoren trem, iznad kojeg je slepi prozor kvadratno oblikovan. Hram je obnavljan i 1925, a u celosti je obnovljen spolja 2003. godine. 21 ikonu na ikonostasu uradio je 1926. godine majstor Rudolf Šmit iz Novog Sada, a ikonostas i oba trona radio je Đoka Vučković, takođe iz Novog Sada. Prvobitni ikonostas, rad Đorđa Rakića iz Neština, delom je sačuvan i nalazi se u Sremskim Karlovcima, radi restauracije. Časna trpeza od belog mramora je iz 2003. godine.