Hram Blagovesti presvete Bogorodice

Razvojem sela u 18. veku dolazi do zidanja nove crkve 1764. godine, koju je 1766. godine posvetio karlovački mitropolit Pavle Nenadović na praznik Blagovesti presvete Bogorodice. Većina zapisa vezanih za crkvu u Veri je uništena tokom 2. svjetskog rata. Iz onog što je sačuvano postoji podatak da prvo spominjanje crkve datira iz 1732. godine, te da je bila izgrađena od drveta, oblepljena blatom i pokrivena trskom. Crkva je obnovljena 2000. godine.