Hram svetog Arhanđela Mihaila

Hram u Šarengradu posvećen svetom arhangelu Mihailu podignut je 1805. godine, a obnavljan 1937. i 1973. godine. Osnova broda hrama ima dimenzije 19,50 x 9,50. Hram ima bogatu obradu glavnog pročelja, zvonik sa baroknom lukovicom, te spada u vredne kasnobarokne građevine na ovom području. U zvoniku se nalaze tri zvona. Ikonostas u hramu nastao je u periodu od 1828. do 1854. godine. Duborez je radio Georgije Dević u stilu barokog drvorezbarstva. Ikone na ikonostasu kao i zidne slike rad su Bogdana Dukića. Ikonostas je visokog tipa i podeljen je na pet zona sa izvanrednim duborezom. Na horošu hrama nalazi se velika kompozicija Kosovske bitke koja je oštećena nakon granatiranja u poslednjem ratu. Pripada skupini najzanimljivijih i opremom najbogatijih sakralnih građevina krajnjeg istoka Hrvatske. 29. septembra 2019. godine obnovljen je i osveštan pozlaćeni krst. Posebnu vrednost šarengradskog pravoslavnog hrama čini Čudotvorna ikona šarengradske Presvete Bogorodice.