Spomenik palim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora

U središtu naselja meštani Popovca su 1984. godine podigli spomenik posvećen poginulim borcima Narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora iz Popovca. Spomenik obeležen belim mramornim pločama i reljefima u gipsu delo je akademskog kipara Vasilija Pejovića i predstavlja najbogatije oblikovan spomenik posvećen žrtvama Drugog svetskog rata na području Baranje, izgrađen u drugoj polovini 20. veka. Na stepenastom postamentu popločenom lomljenim belim kamenom nalazi se stup, na kojem su aplicirana tri reljefa i ploča s tekstom posvete. Na vrhu stupa nalazi se skulptura. Ispod svakog reljefa sa scenskim prikazom životnih prilika nalazi se odgovarajući naslov: Bradstvo-jedinstvo u borbi; Bradstvo-jedinstvo u dane patnje i Bradstvo-jedinstvo u miru.Bridovi stupa su zakošeni te pokriveni pločama, na kojima su u nizu ponavljaju motivi iz baranjskog biljnog i životinjskog sveta: motiv glave jelena i ribe, motiv hrastovog lista i žira, motiv vinove loze, dok su na četvrtom bridu ploče u potpunosti uklonjene.