Hram Prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog

Crkva je sagrađena polovinom 18. veka. Ikonostas pačetinskog hrama izgrađen je 1910. godine, a delo je poznatog slikara Ivana Tišova. Pre njega, u hramu se nalazio ikonostas koji je oslikao Đorđe Rakić iz Neština 1891. godine. Crkva je sazidana na mestu gde se nekada nalazio manastir, čemu svedoči i kameni stećak na ćirilici i staroslavenskom jeziku iz 1443. godine.