Hram Uspenja Presvete Bogorodice

Izgradnja hrama započela je 1759. godine. Ikonostas u hramu nastao je u 18. veku, a ne zna se ko je radio na njegovoj izradi. Zidovi su freskopisani 1988. godine.