Kosturnice na pravoslavnom groblju

U porti hrama rođenja svetog Jovana preteče na pravoslavnom groblju u Negoslavcima nalaze se dve kostrurnice sa spomenicima. U levom delu porte sahranjeno je 40 boraca 1. proleterske brigade, 8. crnogorske brigade i 1. proleterske divizije poginule na Sremskom frontu. U desnom delu porte nalazi se zajednička grobnica neutvrđenog broja sahranjenih boraca 1. proleterske brigade, 8. crnogorske brigade i 1. proleterske divizije poginulih na Sremskom frontu. Spomenici su danas u prilično lošem stanju, a slova nisu vidljiva.