Kapela na vodici – crkva Svetog Pantelejmona

Crkva podignuta je 1910. godine, ispod crkve je izvor sa koga vernici zahvataju vodu, naročito o hramovnoj slavi. Dimenzije crkvice su 9 x 4. Sagrađena je u baroknom stilu sa zvonikom od 9 metara u kome se nalazi jedno zvono. Porta je velika neograđena. O hramovnoj slavi ovde se okuplja veliki broj vernika i liturgija se služi pod velikom krošnjom stoletne lipe.