Spomenik palim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora

Na uređenoj zelenoj površini u centru Kneževih Vinograda nalazi se spomenik posvećen palim borcima za oslobođenje. Podigao je narod Opštine Kneževi Vinogradi 4. jula 1959. godine. Spomenik je postavljen na stepenastom postolju, a osnovu čini stup zidan od grubo klesanog kamena, na čijem se vrhu nalazi crveno obojena zvezda petokraka. Uz bočne strane stupa nalaze se crveno obojane ploče od armiranog betona, oblika i uloge kontrafora, a povezane su belom mramornom pločom koja je postavljena sa prednje strane spomenika. Na ploči je uklesana stilizirana baklja i tekst posvete: Palim borcima za oslobođenje 4.7.1959. godine. Narod Općine Kneževi Vinogradi.