Etno muzej – Srpska soba u domu kulture

U potkrovlju Doma kulture, smeštena je ”srpska soba” u kojoj su izloženi eksponati kojima su prikazani običaji, kultura i baština srpske nacionalne manjine.