Vinarija Erdutski vinogradi

S 513 ha vinograda najveća je u svom regionu, a s 490 ha vinograda u “jednom komadu”, ujedno je i vinarija sa najvećim vinogradom u Hrvatskoj. U novoj vinariji i podrumu iz 1985. godine koji zaprima 6 miliona litara vina Vinarija Erdut je poznata i po tome što u svom posedu ima najveću bačvu na svetu koja je u upotrebi, zapremine 75 000 litara. U krugu vinarije nalazi se dvorana u kojoj je 12.11.1995. godine potpisan Erdutski sporazum kojim je okončan rat i dogovorena mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja.