Vinarija Erdutski vinogradi

Sa 513 ha vinograda najveća je u svom regionu, a sa 490 ha vinograda u “jednom komadu”, ujedno je i vinarija sa najvećim vinogradom u Hrvatskoj. Vinarija Erdut je poznata i po tome što u svom posedu ima najveću bačvu na svetu koja je u upotrebi. U krugu vinarije nalazi se dvorana u kojoj je 12.11.1995. godine potpisan Erdutski sporazum kojim je okončan rat i dogovorena mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja i temeljem kojega je osnovana institucija Zajedničko vijeće općina Vukovar.