Protojerej Stevan Mihaldžić

Sveštenik, istoričar, političar i geograf, rođen je oktobra 1861. godine i potiče iz srpske svešteničke porodice. 1890. godine. postao je najmlađi član Narodnog crkvenog sabora, najvišeg tela Srba u Habzburškoj monarhiji. Jedan je od osnivača Prve srpske zemljoradničke zadruge. Zalagao se za prisajedinjenje Baranje Kraljevini SHS i učesnik je, kao ekspert, Mirovne konferencije u Parizu.Autor je dela ”Baranja od najstarijih vremena do danas”