Hram Prenosu moštiju svetog prvomučenika i Arhiđakona Stefana

Sagrađena je 1762. u stilu kasnog baroka. Borovski hram u svojoj istoriji obnavljan je nekoliko puta, a najznačajnije obnove vršene su 1835, 1934. i 1998. godine. U Šematizmu eparhije osečkopoljske i baranjske piše da je crkva kasnobaroknog stila, sa veoma visokim zvonikom, pravougaona, pravilno orijentisana. Horoš je obzidan ogradom razigranih baroknih linija, koji počiva na dva masivna stuba. Dimenzije hrama su 21*10 m. Na zvoniku ima tri velika i jedno malo zvono.