Hram svetog oca Nikolaja

Parohijski hram posvećen je prenosu moštiju svetog oca Nikolaja. 27. jula 1764. osvećen je kamen temeljac i ugrađena povelja za gradnju, a 26. aprila 1767. godine hram je pokriven i postavljen je krst nad oltarskim delom. Hram je jednobrodna građevina, pravougaone osnove, sa polukružnim oltarom i dvospratnim zvonikom. Crkva je sagrađena u duhu baroknog klasicizma. Na tornju su tri zvona. Hram je 1941. godine u toku prislnog pokrštavanja stanovništva, pretvoren u rimokatoličku crkvu, a nakon Drugog svetskog rata podignua je nova oltarska pregrada vraćen je pravoslavlju.