Lokalitet Krvava kota 169

U Batinskoj bitci jedan od najčešćih spominjanih lokaliteta na kojima su se vodile borbe je kota 169 ili Piramida, nazvana i Krvava kota zbog velikog broja ovde poginulih boraca. Pod ovim nazivom upisana je i danas na osnovnoj topografskoj karti Republike Hrvatske. Na lokalitetu se i danas nalaze dva vinska podruma, iznad kojih se uzdiže brežuljak obrastao gustim grmljem.