Marko Tajčević

Marko Tajčević rođen je u Osijeku 29. januara 1900. godine. Tajčević je bio srpski kompozitor, učitelj muzike i muzički kritičar. Smatran je za jednu od vodećih figura muzikologije svoga vremena na Balkanu. Kao kompozitor ostavio je nevelik no istaknut opus od 54 kompozicije, pretežno za zborove, solo pesme i kompozicije za klavir, temeljen uglavnom na južnoslavenskim folklornim idiomima. Dela su mu štampana i u inostranstvu (Nemačka, SAD, SSSR), a najpoznatije Tajčevićevo djelo, Sedam balkanskih igara za glasovir (1926). Umro je 19. jula 1984. godine u Beogradu.