Srpska pravoslavna parohija

Spomenik kulture, nekadašnja Vila Plazzeriano, građanima poznata i kao lokalitet koji je godinama prije Domovinskog rata koristila Srpska pravoslavna Crkva u periodu od 1963.-1991. godine.