Завршен други круг пружања бесплатне правне помоћи по општинама

Поводом пружања бесплатне правне помоћи у општинама које су у саставу Заједничког већа општина Вуковар, Одбор за људска права ЗВО-а као организатор пружања бесплатне правне помоћи завршио је и други круг. Општине у којима се пружала бесплатна правна помоћ  биле су Маркушица, Борово, Јагодњак, Ердут, Негославци и Шодоловци. Области у којима су нам се грађани обраћали са својим правним проблемима односили су се на прекршајно, радно, облигационо право, на цивилне жртве рата, те права из пензионог осигурања. Помоћ грађанима се вршила путем пружања правних савета, писањем правних поднесака, те израдом и попуњавањем образаца.

Остале вести