Završen drugi krug pružanja besplatne pravne pomoći po opštinama

Povodom pružanja besplatne pravne pomoći u opštinama koje su u sastavu Zajedničkog veća opština Vukovar, Odbor za ljudska prava ZVO-a kao organizator pružanja besplatne pravne pomoći završio je i drugi krug. Opštine u kojima se pružala besplatna pravna pomoć  bile su Markušica, Borovo, Jagodnjak, Erdut, Negoslavci i Šodolovci. Oblasti u kojima su nam se građani obraćali sa svojim pravnim problemima odnosili su se na prekršajno, radno, obligaciono pravo, na civilne žrtve rata, te prava iz penzionog osiguranja. Pomoć građanima se vršila putem pružanja pravnih saveta, pisanjem pravnih podnesaka, te izradom i popunjavanjem obrazaca.

Ostale vesti