Učenici iz OŠ Nikole Andrića boravili na terenskoj nastavi na Papuku

Papuk

Zajedničko veće opština finansiralo je put na Papuk i ručak za učenike Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Terenska nastava je održana u Parku prirode Papuk na Jankovcu 14. maja, a učenici i svi učitelji bili su prezadovoljni boravkom i obilaskom Parka prirode.

Ostale vesti