Смернице бирачима припадницима националних мањина

Бирач припадник националне мањине који има право да гласа за кандидате националне мањине у 12. изборној јединици, бирачки одбор дужан је упознати са његовим правом избора да гласа или за листу изборне јединице у којој има пребивалиште или за кандидата националне мањине у 12. изборној јединици којој националној мањини припада. Важно је истакнути, бирач мора да затражи гласачки листић за избор заступника у Хрватски сабор националне мањине којој тај бирач припада, а члан бирачког одбора дужан је да му исти и уручи.

Остале вести