Smernice biračima pripadnicima nacionalnih manjina

Birač pripadnik nacionalne manjine koji ima pravo da glasa za kandidate nacionalne manjine u 12. izbornoj jedinici, birački odbor dužan je upoznati sa njegovim pravom izbora da glasa ili za listu izborne jedinice u kojoj ima prebivalište ili za kandidata nacionalne manjine u 12. izbornoj jedinici kojoj nacionalnoj manjini pripada. Važno je istaknuti, birač mora da zatraži glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor nacionalne manjine kojoj taj birač pripada, a član biračkog odbora dužan je da mu isti i uruči.

Ostale vesti