Skupština Zajedničkog veća opština Vukovar

Vukovar, 30.10.2023 - Održana je Skupština Zajedničkog veća opština Vukovar, na kojoj je na dnevnom redu bilo usvajanje skraćenog Zapisnika sa poslednje skupštine ZVO-a koja je održana 28. jula 2023. godine, donošenje Odluke o imenovanju direktora Ustanove u oblasti kulture „Srpski kulturni centar" Vukovar, donošenje Odluke o imenovanju predsednika Odbora za ljudska prava ZVO-a, kao i tačka razno. Jelica Lipovac Dudaš imenovana je za direktora Ustanove u oblasti kulture „Srpski kulturni centar" Vukovar, dok je za predsednika Odbora za ljudska prava ZVO-a imenovan Ljubomir Ajduković.

Ostale vesti