Skup u Zagrebu o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina

Miloš Ratković Zagreb (1)

Zagreb, 23.05 - Kancelarija za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u sradnji sa Savetodavnim odborom Okvirne konvencije Veća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina organizovala je u Hrvatskom Saboru skup posvećen praćenju ove konvencije.

Skupu su prisustvovali predstavnici Veća Evrope, Sabora i Vlade, predstavnici Ustavnog suda, zastupnici nacionalnih manjina, članovi Saveta za nacionalne manjine, predstavnici nadležnih ministarstava, nacionalnih manjina te predstavnici akademske zajednice. Ispred Zajedničkog veća opština skupu je prisustvovao predsednik Odbora za ljudska prava Miloš Ratković.

Ostale vesti