Seminar folklora u organizaciji ZVO-a na Zlatiboru

Zlatibor, 31.05.2024 - U organizacji Zajedničkog veća opština Vukovar održan je trodnevni seminar folklora na Zlatiboru čiji su polaznici predstavnici kulturno-umetničkih društava sa područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Na seminaru obrađena je tema Srpsko seosko pevanje u centralnoj Šumadiji: žanrovi, slojevi i stilovi, a predavač je doktor etnomuzikologije, naučni savetnik u muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti Jelena Jovanović. Bila je to prilika da polaznici škole, osim novih znanja i iskustava koja su stekli i koja će primenjivati u budućnosti u svojim matičnim kulturno-umetničkim društvima, posete Stopića pećinu, Drvengrad, kao i selo Sirogojno. Seminar je organizovao Odbor za kulturu i sport ZVO-a, a finansiran je sredstvima Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vesti