Savetovanje Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Daruvar, 14.12.2022 - Predsednik ZVO-a Dejan Drakulić, sekretar Vinko Lazić i i računovođa Maja Klajić prisustvovali su savetovanju na temu Unapređenje procesa finansiranja i ugovaranja programa i projekata sukladno Operativnim programima nacionalnih manjina za period 2021.-2024. godine. Organizator savetovanja je bio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dok su učesnici bila udruženja nacionalnih manjina.

Ostale vesti