Raspored pružanja besplatne pravne pomoći u opštinama sa područja delovanja ZVO-a

Vukovar, 26.03.2024 - Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar ponovo od aprila 2024. godine pokreće akciju pružanja besplatne pravne pomoći u opštinama sa područja delovanja ZVO-a. Odbor za ljudska prava želi da nastavi svoje pravno delovanje na način da omogući svakom našem pojedincu srpske pripadnosti priliku da ga se sasluša i pomogne u realizaciji pravne problematike.
Pružanje besplatne pravne pomoći određeno je prema rasporedu kako je navedeno u tablici.

Ostale vesti