Promocija društvenog magazina „Nada“

Kamenac, 25.09.2022 - „Nada“ je magazin kojem je osnovna uloga pokušaj destigmatizacije svega onoga što je srpsko ili je u određenom društvu percepirano kao drugačije, manjinsko, neuobičajeno te se iz tih razloga ne prihvata kao ravnopravno i vredno. Na stranicama društvenog časopisa „Nada“ otvara se prostor ženama i u vidu autorstva članaka i u pogledu tema koje će da se obrađuju i sagovornika koji će o tim temama da govore. Izlazi u vidu mesečnog podlistka u Novostima. Promociji ovog društvenog magazina u Kamencu u Vinariji Horvat prisustvovala je predsednica Odbora za medije, informisanje i veru Jadranka Jaćimović-Ivan.

Ostale vesti