Представљена публикација „Анализа представљања националних мањина у уџбеницима и курикуларним документима RH”

Загреб, 14.03.2023 - У Кући Европе у Загребу, јуче је одржано представљање публикације „Анализа представљања националних мањина у уџбеницима и курикуларним документима Републике Хрватске" чији је организатор Канцеларија потпредседнице Владе Републике Хрватске Ање Шимпраге.

У склопу Оперативног програма за заштиту и унапређење постојећег нивоа права свих националних мањина, у склопу мере 2.2. Одгој и образовање на језику и писму националних мањина, дефинисана је активност 2.2.13. којом се Влада Републике Хрватске обавезује израдити анализу образовне политике у односу на допринос припадника националних мањина хрватској политици, култури, уметности, привреди, науци и друштву с циљем да се у будућој реформи образовних програма значајна имена припадника националних мањина у хрватској историји, као и датуми и чињенице које су везане за њихов допринос, укључе у културну, образовну и другу политику.

Наведена публикација настала је као резултат проведеног истраживања и анализе у сврху реализације активности 2.2.13. Оперативних програма националних мањина за период 2021. 2024. Резултати проведеног истраживања представљају почетну тачку којом се жели потакнути расправа о садржајима везанима уз националне мањине у хрватском образовном систему.

Представљању публикације присуствовали су председник ЗВО-а Дејан Дракулић и председница Одбора за образовање ЗВО-а Милица Стојановић.

Остале вести