Predstavljena publikacija „Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima RH”

Zagreb, 14.03.2023 - U Kući Evrope u Zagrebu, juče je održano predstavljanje publikacije „Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske" čiji je organizator Kancelarija potpredsednice Vlade Republike Hrvatske Anje Šimprage.

U sklopu Operativnog programa za zaštitu i unapređenje postojećeg nivoa prava svih nacionalnih manjina, u sklopu mere 2.2. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, definisana je aktivnost 2.2.13. kojom se Vlada Republike Hrvatske obavezuje izraditi analizu obrazovne politike u odnosu na doprinos pripadnika nacionalnih manjina hrvatskoj politici, kulturi, umetnosti, privredi, nauci i društvu s ciljem da se u budućoj reformi obrazovnih programa značajna imena pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskoj istoriji, kao i datumi i činjenice koje su vezane za njihov doprinos, uključe u kulturnu, obrazovnu i drugu politiku.

Navedena publikacija nastala je kao rezultat provedenog istraživanja i analize u svrhu realizacije aktivnosti 2.2.13. Operativnih programa nacionalnih manjina za period 2021. 2024. Rezultati provedenog istraživanja predstavljaju početnu tačku kojom se želi potaknuti rasprava o sadržajima vezanima uz nacionalne manjine u hrvatskom obrazovnom sistemu.

Predstavljanju publikacije prisustvovali su predsednik ZVO-a Dejan Drakulić i predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a Milica Stojanović.

Ostale vesti