Poseta predstavnice Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

Vukovar, 15.11.2022 – Zajedničko veće opština Vukovar 15. novembra posetila je profesorka strukovnih studija i pomoćnik direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici Sanja Šumonja. Razlog posete je želja za promocijom svoje škole, obrazovnih programa i strukovnih master studija koje nude maturantima, potencijalnim studentima i već obrazovanim ljudima sa područja delovanja Zajedničkog veća opština Vukovar.

- Mi trenutno imamo pet studijskih programa a to su strukovni vaspitač za decu predškolskog uzrasta, strukovne medicinske sestre, strukovni trener u sportu, strukovni nutricionista dijetetičar i strukovno poslovni informatičar, takođe, imamo i master studije za vaspitače. Ono što je važno jeste da su naši studijski programi akreditovani u Republici Srbiji od strane nacionalnog tela za akreditaciju koje teži tome da nacionalni programi budu usklađeni sa programima drugih evropskih zemalja upravo zato da bi studenti mogli da studiraju kod nas. U Subotici postoje dva studentska doma i studenti koji studiraju na budžetu imaju pravo da borave u studentskom domu po simboličnoj ceni – izjavila je profesorka Sanja Šumonja.

Ispred Zajedničkog veća opština Vukovar sastanku su prisustvovali sekretar Vinko Lazić, predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a Milica Stojanović i predsednik Dejan Drakulić.

-Danas smo imali priliku da razgovaramo o mogućem upisu studenata na Visoku školu u Subotici, ono što je nama interesantno jesu vaspitači i medicinske sestre, ali isto tako i školovanje za trenera jer imamo dosta razvijen sportski život na našem području. Zanimljivo je još i dodatno obrazovanje za same vaspitače na master studijima, tako da postoji mogućnost da naši studenti studiraju u Subotici. Ono što je u planu jeste da se organizuje poseta Visokoj školi u Subotici i da se učenici upoznaju sa školovanjem, životom i radom u tom gradu – rekao je predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.

Zajedničko veće opština već ima potpisan sporazum o saradnji sa Gradom Suboticom tako da je ovo prilika da sam taj sporazum zaživi i da krene saradnja sa institucijama na području Grada Subotice.

Ostale vesti