Poseta Matici srpskoj

Novi Sad, 08.03.2023 - U Matici srpskoj predstavljen je Zbornik radova "Prvi svetski rat na južnoslovenskom prostoru i stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca". O Zborniku su govorili učesnici naučnog skupa koji je održan 2018. godine u organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar Veljko Maksić (urednik), dr Milan Gulić, dr Uroš Stanković i dr Milan Micić, dok su prisutnima pozdravne reči uputili predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić i direktor Srpskog kulturnog centra Srđan Sekulić.
Takođe, pre održavanja navedene promocije u Matici srpskoj održan je i radni sastanak predstavnika MS sa brojnim organizacijama i institucijama u kulturi sa kojima Matica srpska ima dugogodišnju saradnju. Cilj ovog sastanka, na kojem su prisustvovali predsednik Odbora za kulturu i sport ZVO-a Veljko Maksić, urednik lista Izvor Slavko Bubalo kao saradnik SKC-a i član Matice srpske i direktor SKC-a Srđan Sekulić, jeste da se intenzivira saradnja kako Matice srpske sa drugim organizacijama, tako i između samih organizacija. S tim u vezi već su napravljeni prvi koraci i dogovoreni konkretni vidovi saradnje.

Ostale vesti