Ostvarena saradnja sa Novosadskim dečijim kulturnim centrom

Novi Sad, 05.04.2023 - Juče je u Novom Sadu potpisan Protokol o saradnji između Novosadskog dečijeg kulturnog centra i Zajedničkog veća opština Vukovar. Ovaj Protokol je razvoj saradnje između Zajedničkog veća opština Vukovar i Grada Novog Sada koji su 2019. godine u Vukovaru potpisali Sporazum o saradnji čiji predmet predstavlja izraz podrške aktivnostima ZVO-a u oblastima obrazovanja, kulture, medija, informisanja, vere, sporta, ljudskih prava i privrede u Podunavlju kao izraza zadovoljenja osnovnih potreba srpske nacionalne manjine kao domicilne i starosedelačke zajednice u Podunavlju.

Ispred Zajedničkog veća opština potpisivanju sporazuma su, pored predsednika ZVO-a Dejana Drakulića, prisustvovali i predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a Milica Stojanović, predsednik Odbora za kulturu i sport ZVO-a Veljko Maksić i predsednik Odbora za ljudska prava ZVO-a Miloš Ratković. Bila je ovo prilika da predstavnici ZVO-a i direktori škola sa područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i čiriličnom pismu posete Novosadski dečiji kulturni centar, ostvare saradnju i uspostave nove kontakte.

Ostale vesti