Održano savetovanje Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u organizaciji ZVO-a

Vukovar, 09.02.2024 - U saradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Zajedničko veće opština organizovalo je savetovanje „Unapređenje procesa finansiranja i ugovaranja programa i projekata u skladu sa Operativnim programima nacionalnih manjina za period 2021.-2024." Savetovanju su prisustvovali partneri Zajedničkog veća opština, odnosno, predsednici manjinskih veća, načelnici opština i predstavnici udruženja i ustanova koji su korisnici sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Savetovanje je vodio direktor pomenutog Ureda Alen Tahiri zajedno sa svojim saradnicima Klaudijom Kregar Orešković, Marinom Rašan i Irenom Vrdoljak, a prisutnima se obratio i predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.

Ostale vesti