Održana Skupština Zajedničkog veća opština

Vukovar, 21.12.2023 – Održana je Skupština Zajedničkog veća opština Vukovar, na kojoj je na dnevnom redu bilo usvajanje skraćenog Zapisnika sa sednice održane 30.10.2023. godine, te donošenje Odluke o usvajanju izmene i dopuna Finansijskog palan ZVO za 2023. godinu, Odluke o usvajanju Operativnog plana rada za 2024. godinu i Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu. Takođe, donete su Odluka o usvajanju Pravilnika o radu ZVO, Odluka o usvajanju Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ZVO-u, te donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plate zaposlenih u ZVO-u. Između ostalog, članovi Skupštine usvojili su i odluke o planu i programu rada i finansijski plan Ustanova u kulturi „Srpski kulturni centar“ i „Srpski dom“.

Ostale vesti