Održan seminar Savjeta za nacionalne manjine

Zagreb, 24.11.2022 - U prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu održan je seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2023. godinu i godišnji izveštaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2022. godinu. Seminaru je prisustvovalo oko sto članova udruženja i ustanova nacionalnih manjina koji se sufinansiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine. Cilj seminara bio je upoznati prisutne predstavnike udruženja i ustanova s pripremom predloga programa koji se prijavljuju na Javni poziv za sufinansiranje, kao i izradom izvešća o radu i ostvarivanju programa odnosno finansijskih izvešća o utrošku dodeljenih sredstava. Seminaru su prisustvovali predsednica Odbora za medije, informisanje i veru ZVO-a Jadranka Jaćimović-Ivan, predsednik Odbora za kulturu i sport ZVO-a Veljko Maksić, računovođa Maja Klajić i direktor SKC-a Srđan Sekulić.

Ostale vesti