Odluka o neispunjavanju formalnih uslova za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima

Vukovar, 08.12.2023 - Zajedničko veće opština Vukovar donelo je Odluku o neispunjavanju formalnih uslova podnositelja prijave na konkurs za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO-a za akademsku godinu 2023./2024. godine.

Ostale vesti