ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE ZVO

Vukovar, 24.1.2022.

Broj: 01-37-2/22

Na temelju odredbi Statuta ZVO (br. 01-473/17), članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZVO (br. 01-983/21 od 23.12.2021.), članka 8. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-172-1/21) i Odluke Komisije za utvrđivanje formalnih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-922/21 od 6.12.2021.) Savjet ZVO na sjednici održanoj 24.1.2022. godine donosi

Odluku

o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije ZVO

Članak 1.

 Savjet ZVO donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije podnositeljima prijave koji su ispunili formalne uvjete Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-922/21 od 6.12.2021.) u ukupnom iznosu od 480.000,00kn.

 Članak 2.

Pravo na financijska sredstva za kapitalne donacije u skladu sa člankom 4., 5. i 6. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br.01-922/21 od 6.12.2021.) ostvarili su sljedeći podnositelji prijave:

R.br.

        Prijavitelj

                         Naziv projekta

Odobreni     iznos /kn

1.

VSNM Grada Vukovara

VSNM Grada Vukovara -uređenje dvorane,

-obnova pomoćnog objekta-dvorane I faza,  

159.550,00

2.

VSNM Grada Vinkovaca

Unaprjeđenje socijalne i kulturne infrastrukture naselja Mirkovci

-opremanje prostorija VSNM Grad Vinkovci-Mirkovci, Željeznička 6

  20.000,00

3.

VSNM u Općini Nijemci

Nabava informatičke opreme za potrebe rada Vijeća

 16.950,00

4.

VSNM u Općini  Darda

Kupovina i montaža klima uređaja u prostorijama za rad Vijeća

   8.500,00

5.

VSNM Grada Vukovara

VSNM grada Vukovara-Naša kuća,

-nastavak obnove kuće i uređenja dvorišta tj. prostora za održavanje programa srpske nacionalne manjine

135.000,00

6.

VSNM Vukovarsko-srijemske županije

Unaprjeđenje socijalne i kulturne infrastrukture  na području Općine Trpinja

 

 

140.000,00

                                                                                      Članak 3.

Međusobna prava i obveze ZVO i korisnika sredstava bit će regulirana Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici www.zvo.hr i oglasnoj ploči ZVO.

Članak 5.

Ova Odluka o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije u  stupa na snagu danom njezina donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-922/21 od 6.12.2021.) prijave je podnijelo 5 prijavitelja za 6 projektnih prijedloga.

     Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta iz Javnog natječaja utvrdila je da su podnositelji prijave ispunili uvjete iz Javnog natječaja te Listu prijavitelja dostavila Savjetu ZVO na razmatranje i daljnje postupanje.

 Savjet ZVO je sukladno članku 8. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije na sjednici održanoj dana 24.1.2022. godine donio odluku kao u izreci članka 2. ove Odluke.

Predsjednik Savjeta ZVO

                                                                                                                   Dejan Drakulić, mag. prava

 

Ostale vesti