ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ФИНАНЦИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ЗВО

Вуковар, 29.3.2022.

Број: 01-206-2/22

На темељу одредби Статута ЗВО (бр. 01-473/17), чланка 11. Одлуке о измјенама и допунама Статута ЗВО (бр. 01-983/21 од 23.12.2021.), чланка 8. Правилника о додјели финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-172-1/21) и Одлуке Комисије за утврђивање формалних увјета Јавног натјечаја за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-157-2/22 од 25.3.2022.) Савјет ЗВО на сједници одржаној  29.3.2022. године  donosi

Одлуку

о додјели финанцијских средстава за капиталне донације ЗВО

Чланак 1.

 Savjet ЗВО доноси Одлуку о додјели финанцијских средстава за капиталне донације  podnositeljima пријаве на Јавни натјечај за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-88/22 од 23.2.2022.) у укупном  iznosu од 1.735.000,00 кн.

Чланак 2.

Финанцијска средства за капиталне донације ЗВО у складу са чланком 4., 5. и 6. Јавног натјечаја за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-88/22 од 23.2.2022.) додјељују се сљедећим подноситељима пријаве:

R. broj

      Podnositelj prijave

                         Naziv projekta

Odobreni iznos

1.

VSNM Općine Tordinci

Unutarnje opremanje zgrade VSNM u Općini Tordinci - I faza

47.272,73 kn

2.

VSNM u Gradu Vinkovci

Vanjsko i unutarnje uređenje prostorija VSNM Grad Vinkovci-Mirkovci

50.000,00 kn

3.

VSNM Vukovarsko-srijemske županije

Unaprjeđenje socijalne i kulturne infrastrukture u naselju Trpinja

243.766,51 kn

4.

VSNM Općine Kneževi Vinogradi

Nabava šatora za manifestacije – osiguranje mobilne infrastrukture potrebne za održavanje manifestacija

25.000,00 kn

5.

VSNM u Gradu Belom Manastiri

Opremanje prostorija Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru

44.960,76 kn

6.

Općina Borovo

Energetska obnova sportske dvorane Dječjeg vrtića Zlatokosa u Borovu

200.000,00 kn

7.

VSNM Općine Trpinja

Izgradnja nadstrešnice i opremanje  prostorija NK „Sloga“ Pačetin

68.000,00 kn

8.

Općina Negoslavci

Nogometna svlačionica NK „Negoslavci“ – sanacija fasade, nadstrešnica i uređenje okoliša

189.000,00 kn

9.

VSNM Općine Darda

Opremanje prostorije za rad Vijeća

17.000,00 kn

10.

Općina Erdut

Uređenje društvenog doma Dalj i Bijelo Brdo

 

200.000,00 kn

11.

Općina Šodolovci

Adaptacija poslovne zgrade za rad VSNM Općine Šodolovci, u naselju Šodolovci

200.000,00 kn

12.

VSNM u Gradu Vukovaru

II faza obnove pomoćnog objekta – dvorane u Borovu naselju

250.000,00 kn

13.

Općina Markušica

Uređenje zgrade Doma kulture u naselju Ostrovo

200.000,00 kn

Članak 3.

Међусобна права и обвезе ЗВО и корисника средстава  bit ће регулирана Уговором о додјели финанцијских средстава за капиталне донације.

Članak 4.

Ова Одлука објавит ће се на интернет страници www.zvo.hr и огласној плочи ЗВО.

 

Чланак  5.

Ова Одлука о додјели финанцијских средстава за капиталне донације ступа на снагу даном доношења.

<ем>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На Јавни натјечај за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр.01-88/22 од 23.2.2022.) пријаве је поднијело 13 пријавитеља за 13 пројектних приједлога.

     Комисија за утврђивање формалних увјета из Јавног натјечаја утврдила је да су подноситељи пријаве испунили увјете из Јавног натјечаја те Листу пријавитеља доставила Савјету ЗВО на разматрање и даљње поступање.

 Savjet ЗВО је сукладно чланку 8. Правилника о додјели финанцијских средстава за капиталне донације на сједници одржаној дана 29.3.2022. године донио одлуку као у изреци чланка 2. ове Одлуке.

 

Предсједник Савјета ЗВО

                                                                                                                   Dejan Дракулић, маг. иур.

Остале вести