ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE ZVO

Vukovar, 29.3.2022.

Broj: 01-206-2/22

Na temelju odredbi Statuta ZVO (br. 01-473/17), članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZVO (br. 01-983/21 od 23.12.2021.), članka 8. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-172-1/21) i Odluke Komisije za utvrđivanje formalnih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-157-2/22 od 25.3.2022.) Savjet ZVO na sjednici održanoj  29.3.2022. godine  donosi

Odluku

o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije ZVO

Članak 1.

 Savjet ZVO donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije  podnositeljima prijave na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-88/22 od 23.2.2022.) u ukupnom  iznosu od 1.735.000,00 kn.

Članak 2.

Financijska sredstva za kapitalne donacije ZVO u skladu sa člankom 4., 5. i 6. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-88/22 od 23.2.2022.) dodjeljuju se sljedećim podnositeljima prijave:

R. broj

      Podnositelj prijave

                         Naziv projekta

Odobreni iznos

1.

VSNM Općine Tordinci

Unutarnje opremanje zgrade VSNM u Općini Tordinci - I faza

47.272,73 kn

2.

VSNM u Gradu Vinkovci

Vanjsko i unutarnje uređenje prostorija VSNM Grad Vinkovci-Mirkovci

50.000,00 kn

3.

VSNM Vukovarsko-srijemske županije

Unaprjeđenje socijalne i kulturne infrastrukture u naselju Trpinja

243.766,51 kn

4.

VSNM Općine Kneževi Vinogradi

Nabava šatora za manifestacije – osiguranje mobilne infrastrukture potrebne za održavanje manifestacija

25.000,00 kn

5.

VSNM u Gradu Belom Manastiri

Opremanje prostorija Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru

44.960,76 kn

6.

Općina Borovo

Energetska obnova sportske dvorane Dječjeg vrtića Zlatokosa u Borovu

200.000,00 kn

7.

VSNM Općine Trpinja

Izgradnja nadstrešnice i opremanje  prostorija NK „Sloga“ Pačetin

68.000,00 kn

8.

Općina Negoslavci

Nogometna svlačionica NK „Negoslavci“ – sanacija fasade, nadstrešnica i uređenje okoliša

189.000,00 kn

9.

VSNM Općine Darda

Opremanje prostorije za rad Vijeća

17.000,00 kn

10.

Općina Erdut

Uređenje društvenog doma Dalj i Bijelo Brdo

 

200.000,00 kn

11.

Općina Šodolovci

Adaptacija poslovne zgrade za rad VSNM Općine Šodolovci, u naselju Šodolovci

200.000,00 kn

12.

VSNM u Gradu Vukovaru

II faza obnove pomoćnog objekta – dvorane u Borovu naselju

250.000,00 kn

13.

Općina Markušica

Uređenje zgrade Doma kulture u naselju Ostrovo

200.000,00 kn

Članak 3.

Međusobna prava i obveze ZVO i korisnika sredstava  bit će regulirana Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici www.zvo.hr i oglasnoj ploči ZVO.

 

Članak  5.

Ova Odluka o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br.01-88/22 od 23.2.2022.) prijave je podnijelo 13 prijavitelja za 13 projektnih prijedloga.

     Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta iz Javnog natječaja utvrdila je da su podnositelji prijave ispunili uvjete iz Javnog natječaja te Listu prijavitelja dostavila Savjetu ZVO na razmatranje i daljnje postupanje.

 Savjet ZVO je sukladno članku 8. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije na sjednici održanoj dana 29.3.2022. godine donio odluku kao u izreci članka 2. ove Odluke.

 

Predsjednik Savjeta ZVO

                                                                                                                   Dejan Drakulić, mag. iur.

Ostale vesti