ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE ZVO

Vukovar, 24.1.2022.

Broj: 01-37-3/22

Na temelju odredbi Statuta ZVO(br. 01-473/17), članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZVO (br. 01-983/21 od 23.12.2021.), članka 8. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-172-1/21) i Odluke Komisije za utvrđivanje formalnih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-984/21 od 28.12.2021.) Savjet ZVO na sjednici održanoj  24.1.2022. godine  donosi

Odluku

o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije ZVO

Članak 1.

 Savjet ZVO donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije  podnositeljima prijave koji su ispunili formalne uvjete Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-984/21 od 28.12.2021.) u ukupnom  iznosu od 700.000,00kn.

Članak 2.

Pravo na financijska sredstva za kapitalne donacije u skladu sa člankom 4., 5. i 6. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br. 01-984/21 od 28.12.2021.) ostvarili su sljedeći podnositelji prijave:

R. broj

        Prijavitelj

                         Naziv projekta

Odobreni iznos/kn

1.

Općina Borovo

Izgradnja zgrade NK „Sloga“ Borovo

130.000,00

2.

Općina Erdut

Uređenje društvenog doma Bijelo Brdo

120.000,00

3.

Općina Negoslavci

Rekonstrukcija javne zgrade - nogometna svlačionica u Negoslavcima -  faza II

100.000,00

4.

Općina Jagodnjak

Spomen soba „Bolmanska bitka“ Bolman

115.100,00

5.

Općina Markušica

Dječji vrtić Markušica - uređenje vanjskog igrališta dječjeg vrtića

120.000,00

6.

Općina Šodolovci

Opremanje društvenog doma u naselju Palača

108.380,00

                                                                                    Članak 3.

Međusobna prava i obveze ZVO i korisnika sredstava  bit će regulirana Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici www.zvo.hr i oglasnoj ploči ZVO.

Članak  5.

Ova Odluka o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije u stupa na snagu danom njezina donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije (br.01-984/21 od 28.12.2021.) prijave je podnijelo 6 prijavitelja za 6 projektnih prijedloga.

     Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta iz Javnog natječaja utvrdila je da su podnositelji prijave ispunili uvjete iz Javnog natječaja te Listu prijavitelja dostavila Savjetu ZVO na razmatranje i daljnje postupanje.

 Savjet ZVO je sukladno članku 8. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije na sjednici održanoj dana 24.1.2022. godine donio odluku kao u izreci članka 2. ove Odluke.

Predsjednik Savjeta ZVO

                                                                                                                   Dejan Drakulić, mag. prava

 

Ostale vesti