Obnova Spomen-parka Dudik

Vukovar, 28.11.2023 - Završeni su radovi na obnovi dva stošca na Spomen-parku Dudik, a sama obnova je finansirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Podsetimo, spomenički kompleks svečano je otvoren 1980. godine i predstavlja rad akademika Bogdana Bogdanovića koji se sastoji od pet kamenih baklji okruženih cvetovima. Podignut je u znak sećanja na 3000 streljanih civila, od kojih je 455 identifikovano, iz 63 naselja Srema i istočne Slavonije, koje su na ovom mestu od 1941. do 1943. godine ubijali pripadnici Župne redarstvene oblasti Nezavisne države Hrvatske. Spomen-park je devastiran u ratu 1991. godine, a njegova obnova započela je 2014. godine na inicijativu Zajedničkog veća opština Vukovar i antifašista grada Vukovara.

Ostale vesti