Obeležen Međunarodni dan žena sa sela

Borovo, 18.10.2022 - Aktiv žena SDSS-a Vukovarsko-sremske županije u saradnji sa udruženjima žena koje učestvuju u projektu Žene sa istoka obeležio je Međunarodni dan žena sa sela u utorak 18. oktobra. Prisustvovalo je oko 200 žena iz Banovaca, Negoslavaca, Borova, Bobote, Trpinje, Markušice, Ostrova, Ade, Bolmana, Belog Manastira i Vukovara koje su se potrudile i reprezentativno uredile štandove svojih udruženja i aktiva. Podršku ženama dali su i predstavnici društveno-političkog života Srba na području delovanja ZVO-a među kojima je bio i predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.

Ostale vesti